Safewooncomfort

Even kennismaken,


Mijn naam is Jack Wolters en ben afkomstig uit Echt-Susteren. De afgelopen jaren ben ik als adviseur gebouwtechnische installaties, werkzaam geweest voor grotere installatietechnische ondernemingen. Deze bedrijven beschikken over veel kennis en ‘’know how’’ en richten zich hoofdzakelijk op de zakelijke markt. Veel van deze slimme technieken  zijn ook geschikt voor woningen. 


Als oprichter van SAFE wooncomfort wil ik één loket bieden met een compleet pakket aan oplossingen voor woningverbeteringen gericht op veiligheid en comfort. Uitgangspunt hierbij is de wens van de individuele klant. Het bieden van maatwerkoplossingen voor iedere situatie en ieder budget.

 

Eigenlijk hebben we het hier over het levensloopbestendig wonen en daarmee over het langer blijven wonen in uw eigen huis. Dat is best een investering waard, want u krijgt er veel woonplezier voor terug. “Langer wonen in eigen huis” vraagt wel om een bewuste beslissing en een goed advies omtrent de mogelijkheden en beperkingen.

 

Vanuit mijn expertise als beveiligingsspecialist kijk ik naar de zogenaamde OBE keten-oplossingen (Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische oplossingen). Het resultaat hiervan is een maatwerkadvies waarbij alle verbetermogelijkheden in en rondom het huis in kaart worden gebracht. Afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Een aantal van deze verbetermaatregelen kunt u zelf eenvoudig oplossen. Door een goede integrale afstemming van de overige woningaanpassingen is er zowel een kwaliteitsvoordeel als ook kostenbesparing te behalen. Door de integrale aanpak wordt tevens voorkomen dat maatregelen tussen wal en schip vallen of niet op elkaar aansluiten.

 

 

 

 

 


 
 

Safewooncomfort